Advertisement

Mejeribrugets fonde

Dansk mejeribrug råder over en række fonde og fondsmidler, som kan søges til forskellige formål - primært til studierejser, videreuddannelse og videnskabeligt arbejde. Nogle af disse har specifikke ansøgningstidspunkter, formål og målgrupper.

Nedenfor findes en samlet oversigt, som linker til de respektive hjemmesider, hvor der kan findes yderligere information om den enkelte fond. Endvidere er fondene at finde i Mejeriguiden med alle oplysningerne.

Fond

Formål (kort)

Målgruppe (kort)

Ansøgningsfrist

Link til mere information

Metha Lunds Mindefond

Videreuddannelse og studierejser

Danske mejerister, mejeriteknikere og mejeriingeniører samt mejeriingeniørstuderende på kandidatstudiet og med afsluttet mejeripraktik

1. juni

Ansøgningsskema

Link til Metha Lund Mindefond

Dansk Mejeriingeniør Forenings jubilæumslegat

Videreuddannelse og studierejser

Mejeriingeniører

1. april eller 15. august

Ansøgningsskema

Dansk Mejeriingeniør Forening

Johannes Kyeds og Foreningen af mejeriledere og funktionærers Jubilæusmfond

Videreuddannelse, herunder studierejser og videnskabeligt arbejde primært inden for specialost

Enkeltpersoner og virksomheder med tilknytning til mejeriindustrien

 

1. marts og 1. oktober

Ansøgningsskema

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

FM rejselegat

Studierejser i forbindelse med mejeriingeniørudd.

Mejeriingeniørstuderende

1. maj

Foreningen af rejsende mejeriingeniørstuderende

Dansk Oste- og Smørforenings Jubilæumsfond

Uddannelse, Produktudvikling, Afsætningsfremme

Medlemmer af Dansk Oste- og Smørforening

Løbende ansøgning

Henvendelse til Lars J. Nielsen, L&F ljn@lf.dk

Der tages forbehold for den specifikke ordlyd af fondens fundats samt den enkelte fondsbestyrelses administration af fondens midler.

 

 

Kalender

Mærkedage

10/12/2023
25 års jubilæum
11/12/2023
40 år
11/12/2023
60 år

Stillinger

MMS Nordic søger projektleder
MMS Nordic søger en struktureret og positiv person med teknisk baggrund inden for design af procesudstyr til en ledig stillings som projektleder i Silkeborg.
Mejerikompetencer søges til Tetra Pak
Mejerist, mejeritekniker, ingeniør med erfaring fra mejeriindustrien, gerne med membranfiltrering, søges til spændende stilling med fokus på projektering og salg.
Meelunie GPI søger operatører til produktion i Hedensted
Først i det nye år starter produktionen af protein baseret på hestebønner.