Advertisement

Udgivet 12.02.2024
Del på

Akademikere tilfredse med overenskomst

Statsansatte akademikere, hvilket bl.a. omfatter mejeriingeniører, henter reallønsstigning på 3,5 pct. over kommende to år samt højere pension, forbedrede barselsvilkår, bedre rammer for at tilrettelægge fritid m.m.

90.000 medlemmer af AC, hvilket bl.a. omfatter statsansatte mejeriingeniører, kan se frem til mere i lønposen samt en række goder over de kommende to år. Det slår en tilfreds formand Lisbeth Lintz (foto) fast efter, at man indgik overenskomst med finansministeriet i den forgangne weekend.  Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer på 5,9 % i 2024 og 1,7 % i 2025. Og en markant pensionsforhøjelse, som efter eget valg kan udbetales som løn eller indsættes på en opsparingskonto. Derudover indeholder forliget en række andre forbedringer af løn og arbejdsvilkår. Den samlede økonomiske ramme er 8,8 %.

Balance mellem statslige og private lønninger

- Vores højest prioriterede krav var løn. Jeg er derfor glad for, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang. Vi har, udover et resultat på 8,8 %, indgået en aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres ved udgangen af 2025. Samtidig har vi sikret, at den såkaldte reguleringsordning fremover skal følge et mere retvisende lønindeks. Det betyder, at de statslige lønninger i fremtiden vil følge den private lønudvikling, siger Lisbeth Lintz på Akademikernes hjemmeside.

Opsparingskonto blandt nye elementer

Som en nyskabelse har Akademikerne oprettet en opsparingskonto, som er et af de mere interessante elementer i overenskomstfornyelsen. Opsparingskontoen betyder, at den ansatte kan skabe mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. For at give den nye konto flyvehøjde er det aftalt at hæve den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing, pensionsbetalingen fra 15 pct. og op. Der er ikke frihedsrettigheder koblet til opsparingskontoen, men den kan være med til at sikre mere fleksibilitet over et arbejdsliv.

Blandt andre elementer i forliget er det aftalt at forbedre barselsvilkår, samt at få etableret en særskilt ordning til opsparing af frihed, hvor man sparer op via fx afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjener til yderligere fleksibilitet.

Herudover er der opnået aftale om en række forhold for ansatte på universiteterne og undervisningsområdet og forbedringer på chefområdet. Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Læs mere og se udtalelse fra Lisbeth Lintz HER

Foto: Akademikerne

Mærkedage

19/06/2024
60 år
20/06/2024
75 år
22/06/2024
60 år
24/06/2024
60 år
25/06/2024
60 år

Stillinger

Palsgaard: Application Technician – Dairy & Ice-Cream
The headquarters in Juelsminde offers exciting challenges to a new colleague with competencies in dairy and ice cream production.
Mejerist søges til Osteriet på Thise Mejeri
Du vil indgå i et produktionsteam med dygtige og passionerede kollegaer, og hvor vi hjælpes ad med opgaverne. 
Tetra Pak is looking for new graduates
Tetra Pak is looking for highly motivated new graduates for the Future Talent Programme.