Advertisement

Udgivet 07.11.2023
Del på

MejeriDanmark klarer sig flot i en svær verden

Årets delegeretmøde i Foreningen af mejeriledere og funktionærer havde fokus på udfordringer på de internationale markeder, økonomi, CO2-debat og så foreningens fremtidige model for delegeretmøde.

Årets delegeretmøde i Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer blev afviklet lørdag d. 4. november på Comwell Hotel i Kolding. De 6 kredse var repræsenteret af 119 delegerede inklusiv hovedbestyrelsen. Et tal, som blev et centralt omdrejningspunkt for en større debat omkring den fremtidige model for delegeretmødet, hvilket bestyrelsen havde indstillet som ændringsforslag til vedtægterne.

Inden forsamlingen nåede frem til debat og afstemning, fremlagde formand Søren Jensen bestyrelsens beretning om det forgangne år. En beretning, der både gennemgik foreningens ve og vel, og ligeledes samlede op på branchen vilkår og konkurrenceforhold både i hjemligt og et internationalt perspektiv. Sidstnævnte havde fokus på valutaforhold, inflation, energipriser og international uro med to igangværende krige i Ukraine og Gasa, som alt sammen komplicerer afsætningsforholdene for den eksportorienterede mejeribranche.

På de hjemlige breddegrader kredsede beretningen flere gange omkring den brandvarme CO2-debat. Og Søren Jensen var helt på linje med branchens politik på området:

- Der skal leveres på klimamålene for at sikre license to operate, for at være relevant for kunder og forbrugere – så enkelt er det, lød det. Den store udfordring i primærbruget, hvor køernes metangasudledning fylder godt i branchens CO2-udfordring, er i proces, idet både Arla og senest Thise og Naturmælk har lavet incitamentsprogrammer, hvor man via afregningsprisen på mælken belønner landmænd, som ligger i top med klimavenlige tiltag. I Arlas tilfælde er 3,7 mia. kroner trukket ud til omfordeling i dette pointsystem, lød det i beretningen.

Beretningen konstaterede også, at mejerierne økonomisk generelt er på ret kurs og derfor fortsat foretager store og energivenlige investeringer i fremtidens mejeribrug.

FMF vokser men økonomien er stram

Når det gjaldt Foreningen af mejerileder og funktionærer kunne formanden tilfreds konstatere, at medlemstallet på 1129 fortsat er i vækst med 83 nye i løbet af det seneste år. På trods af medlemsfremgangen kunne sekretariatsleder, Anne-Sofi Christiansen, senere konstatere, at økonomien er under pres. Det gælder særligt indeværende regnskabsår, hvor værdipapirerne var udsat for et fald på 1.170 mio. kr. og et samlet minus på 1.823 mio.kr. . Det er et  resultat på 654.000 før finansielle poster inklusiv kredsenes resultater.

Med dette pres på økonomien havde bestyrelsen kigget ind i forskellige scenarier, hvor en tilpasning af modellen for delegeretmødet var i spil i et forslag om vedtægtsændringer. Et dyrt arrangement, som potentielt  kunne være endnu dyrere, hvis alle delegerede mødte frem. Derfor stillede bestyrelsen forslag om at nedjustere antal delegerede til 100 som fast antal fordelt forholdsmæssigt mellem kredsene efter medlemstallet. Søren Jensen forklarede bestyrelsens oplæg:

- Vi har kigget ind i forskellige muligheder – deltagerbetaling, ledsagerbetaling, betaling for overnatning, frekvensen af delegeret fest, kontingentjustering eller tilpasning af antallet af delegerede. Sidstnævnte er den model, som hovedbestyrelsen anbefaler, da vi finder, at det er den mindst indgribende af de alternativer vi har drøftet.  Formanden understregede samtidigt, at delegeretmødet er og skal forblive et vigtigt omdrejningspunkt i FMF’s virke, men altså gerne med en mindre økonomi.

Forslaget medførte en lang og livlig debat. Især de mindre kredse var uenige i indskrænkningen, hvor det bl.a. blev fremført, at man burde overveje en model, hvor ubenyttede pladser overføres til andre kredse. I den efterfølgende afstemning blev bestyrelsens forslag således forkastet.

Dirigent Bjarke D. Jørgensen og formand Søren Jensen tog afstemningen til efterretning og vil drøfte alternativer, som man fremadrettet finder økonomisk ansvarlige.

Se mere om årets beretning og debatten omkring fremtidens delegeretmøde i det kommende Mælkeritidende nr. 10, som udkommer d. 17. november.

Se billeder fra delegeretmøde i galleri HER

Kalender

Mærkedage

01/12/2023
40 år
01/12/2023
25 års jubilæum
01/12/2023
25 års jubilæum
03/12/2023
60 år
10/12/2023
25 års jubilæum

Stillinger

Mejerikompetencer søges til Tetra Pak
Mejerist, mejeritekniker, ingeniør med erfaring fra mejeriindustrien, gerne med membranfiltrering, søges til spændende stilling med fokus på projektering og salg.
Meelunie GPI søger operatører til produktion i Hedensted
Først i det nye år starter produktionen af protein baseret på hestebønner.
Arla Foods Ingredients søger R&D-tekniker til Nr. Vium
Bliv en del af et spændende udviklingsteam i AFI’s nye innovationscenter i Nr. Vium.