Advertisement

Stillingsopslag

Mejerimedier opererer med 3 modeller for opslag af stillingsannoncer. I alle tilfælde tages udgangspunkt i PDF, som kunden selv udarbejder – evt. med bistand fra os.

Basis on-line:
Stillingsopslag omtales kort under stillinger på www.mejerimedier.dk – hhv. forsiden og under ’stillinger’.
Periode: Op til 4 uger.
Pris 3.900 DKK

Basis on-line m. nyhedspakke:
Basismodellen udbygges med selvstændig nyhed på www.mejerimedier.dk (’Ny stilling på xx Mejeri). Stillingsopslaget medtages dermed også som selvstændig nyhed i nyhedsbrevet UPDATE, som har 3000 abonnenter. Gengives også i svensk nyhedsbrev, Notisnytt, med 200 svenske modtagere samt det nordiske nyhedsbrev Dairy Nordic med 300 modtager. Endvidere omtale på Facebook og LinkedIn.

Samlet pris: 8.400 DKK

Premium med tryk
Stillingsannonce gengives i Mælkeritidende. Dette omfatter også de øvrige features under ’Basis on-line m. nyhedspakke’.
Halvside: 10.400 DKK
Helside: 15.400 DKK
Stillingsannoncer i bladet skal være redaktionen i hænde torsdag i ugen før udgivelse den efterfølgende fredag, se datoer under ’Deadlines’.

Mærkedage

19/06/2024
60 år
20/06/2024
75 år
22/06/2024
60 år
24/06/2024
60 år
25/06/2024
60 år

Stillinger

Palsgaard: Application Technician – Dairy & Ice-Cream
The headquarters in Juelsminde offers exciting challenges to a new colleague with competencies in dairy and ice cream production.
Mejerist søges til Osteriet på Thise Mejeri
Du vil indgå i et produktionsteam med dygtige og passionerede kollegaer, og hvor vi hjælpes ad med opgaverne. 
Tetra Pak is looking for new graduates
Tetra Pak is looking for highly motivated new graduates for the Future Talent Programme.