Advertisement

Mejerierne

Portrætterne er udarbejdet af mejerierne selv i en lille skabelon, som rummer historie, aktuel produktionsprofil, succeser/udfordringer i senere år samt forventninger til fremtiden. Disse vil blive præsenteret på mejerimedier.dk og tilhørende sociale medier og drypvist i bladet Mælkeritidende.

Når vi har samlet bidrag fra alle, udgives en publikation, som forventes at give et overblik over dansk mejeribrug anno 2024/25.